NEREDE DURUYORUZ?

— Karaburun Yarımadası tüm doğal zenginlikleri, biyoçeşitliliği, ekosistemi, sosyal ve kültürel değerleriyle korunmalıdır. Önce yaşam.

— Karaburun’a özgü gündelik yaşam pratiği, gelenek, yerel üretim ve yemek tariflerinin kültürel miras olarak tanınması ve kayıt altına alınması için çalışmalar yapılmalıdır.

— Yarımada halkı ve yerel dinamiklerinin karar alma süreçlerinde yer alması teşvik edilmelidir. Karaburun Ankara’dan değil Karaburun’dan yönetilmelidir. Yerel yönetimde katılımcı demokrasi ve şeffaflık esas olmalıdır.

— Karaburun ve Mordoğan kentsel alanında yaşayanlar, market zincirlerinin tehdidi altındadır. Ucuz görünen ama aslında beslemeyen bu ambalajlı ürünler yerine yerel gıdalar öne çıkarılmalı, desteklenmelidir.

— İnternete erişim temel bir insan hakkıdır. Karaburun Belediyesi servis sağlayıcı firmaların fiber altyapı döşemesini teşvik etmelidir. Bugünün dünyasında okumak, kodlamak, izlemek, araştırmak, öğrenmek ancak sağlıklı bir İnternet hizmetiyle mümkündür.

— Karaburun’un toprağı ve suları atık su ile kirletilmektedir. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürülebilir kanalizasyon sistemleri kurulmalıdır.

— Hem Karaburunluların hem de yazlıkçı ve turistlerin rahatça yararlanabilecekleri geri dönüşüm modelleri kurulmalı ve Yarımadada plastik atığı azaltmak üzerine çalışılmalıdır.

— Cinsiyet, etnik köken, dil, din, cinsel yönelim, siyasi görüş, sosyal statü ve benzer temellere dayalı her tür ayrımcılıkla mücadele edilmelidir.

— Eğitim okullara bırakılamayacak kadar önemli bir husustur. Yarımada’nın geleceği olan çocukların sosyal ve kültürel ihtiyaçları muhakkak karşılanmalıdır. Velilere pedagojik destek verilmelidir.

— İlçemizdeki spor alanları artırılmalıdır. Var olan tesislerin bakımı yapılmalı, toplum hareketli bir yaşama teşvik edilmelidir.

— Kadına, çocuğa, hayvana yönelik her türlü şiddet kırmızı çizgimizdir. Cinsel taciz ve istismar konusunda aydınlatıcı faaliyetler yürütülmelidir.

— Belediye toplu taşımayı kamusal bir hizmet olarak sunmalıdır. Karaburun Merkez ile mahalle ve köyler arasındaki ulaşım sorunları çözülmelidir.

— Yol, kaldırım, şehir mobilyası, aydınlatma ve ulaştırma alanında engelli bireylerin, kıdemli hemşehrilerin ve çocukların ihtiyaçları gözetilmelidir.

— Karaburun Yarımadasının insan olmayan sakinleri de Karaburunludur. Farklı türlerin genel sayımı yapılmalı ve değişimler takip edilmelidir.

— Kandırılarak Karaburun’a getirilen ortadoğulu mültecilere destek olmak boynumuzun borcudur. Hiçbir insan kaçak değildir.