Yazlık sitede tarihi iskele keşfedildi

Karareis Güzelkent Sitesi sahilinde tarihi dalgakırana ve Roma-Bizans dönemi özellikleri gösteren mimari yapı örneklerine rastlandı. Bölge, yapılaşmaya karşı koruma altına alındı.

İzmir 1 Numaralı Turizm Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karaburun Küçükbahçe yakınlarındaki Güzelkent Sitesi sahilinde tarihi dalgakıran ve kalıntılar bulunması üzerine bölgenin bir kısmını 1. Derece arkeolojik sit alanı ilân etti.

İlgili kararda yer alan bilgilere göre; Doç. Dr. Çilingiroğlu ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, 12-15 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 2 metre çapında tarihi kalıntı olarak değerlendirilebilecek dalgakıran keşfedildi.

Bulunan tek tarihi kalıntının dalgakıran olmadığı belirtilirken iri taşlarla örülmüş tarihi yapıya ait kesit içerisinde, çevresinde ve yüzeyinde Roma-Bizans dönemi özelliklerini gösteren çanak-çömlek ve çeşitli mimari yapı örneklerine de rastlandığı kaydedildi.

“Özel çevre koruma bölgesi”, “doğal sit alanı” ve büyük bir bölümü “askeri yasak bölge” sınırlarında olduğu belirtilen alan için sit alanı kararı da verildi. Alınan karar çerçevesinde bölgede herhangi bir yapılaşma, iskele ve benzeri işlemlere izin verilmeyecek.

Sit kararı ne getiriyor?

  • Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,
  • Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılarak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
  • Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
  • Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine karar verildi.
Previous Article

Yunanistan az Türkiye çok turist peşinde

Next Article

Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz