Karaburun’da 1106 bitki ve hayvan türü saptandı

Karaburun Yarımadası’nda 21 aydır yürütülen çalışmalar sonucu tespit edilebilen 1.106 flora ve fauna taksonu kayıt altına alındı. Bölge’nin nesli tükenmekte olan pek çok tür için yaşam alanı sunduğu bir kez daha tescillendi.
Karaburun nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, ada martısı, yılan kartalı, küçük kerkenez, ada doğanı, su samuru, karakulak, Akdeniz nalburlu yarasası gibi türlerin üreme ve yaşam alanı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilân edilen İzmir – Karaburun Yarımadası’ndaki “Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi”nde sona yaklaşıldı. 

Karaburun’daki doğal değerlerinin koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2020’nin eylül ayından beri devam eden projede, Mordoğan mevkisinde bulunan Küçük-Büyük Ayıbalığı Koyu’ndaki mağaralar, Karaburun merkezindeki Büyük-Küçük Ada, Kalecik Mevkii, Bozköy Barajı, Badembükü, Tuzla Koyu ve İris Gölü çalışma yürütülen alanlar arasında yer alıyor.

Örneğin İris Gölü balık ve leylekler için önemli bir bölge olarak belirlendi. Göl aynı zamanda, Anadolu-Balkan pürtüklü semenderi için de bir yaşam alanı olarak kayıtlara geçti.

Yeni endemik türler

Karaburun Yarımadası genelinde 258 kuş türü belirlendi. Bunlardan 17’si ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşırken, 14’ünün ise Karaburun’a özgü bir tür olduğu kaydedildi.

Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB iç suları için 6 balık taksonu yeni kayıt olarak tespit edildi. Omurgasız hayvan kategorisinde 46 taksonun 34’ü ÖÇKB için yeni kayıt olarak saptandı. İncelemelerde bu omurgasız hayvan türlerinden 3’ünün endemik tür olduğu belirlendi.

18 farklı yaşam alanı

Karaburun ÖÇKB’de 18 farklı habitat tespit edildi. Proje alanında gerçekleştirilen arazi çalışmalarından elde edilen verilere göre, alanda 2 tohumsuz bitki, 489 tohumlu bitki keşfedildi. Bu bitkilerden 80’i Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB için yeni kayıt niteliği taşıyor.

Arazi çalışmalarında 21 memeli türüne rastlandı. Bu türlerden 3 uzun kulaklı yarasa, ÖÇKB alanında ilk kez kayıtlara geçti.

Çalışmalarda ayrıca 20 sürüngen de kayıt altına alındı.

Uzman ekiplerce bugüne kadar 21 aydır arazide yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda teşhisi tamamlanarak kayıt altına alınan toplam 1.106 flora ve fauna taksonu bulunuyor. Bunlardan 142’si ÖÇKB’de ilk kez kayıt edildi.

“Proje özellikle buradaki biyoçeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması ve korunmasının sürdürülebilmesini sağlayacaktır. Karaburun Yarımadası orman, kıyı, kara, sulak alan ekosistemini bir arada barındırıyor. Bundan dolayı da yine bölgede fokların üreme ortamları söz konusu. Bunun dışında yabani hayatta sayabileceğimiz kurt, vaşak gibi canlı türleri bu ortamda yaşam buluyor. Su samurları da iç sularda gözlemlenmiştir. Bunun dışında özellikle kuş türleri açısından bu bölge oldukça zengindir. Bu bölgede özellikle 1106 takson belirlenmiş ama bunlardan 142’si özellikle Karaburun için yeni kayıt altına alınmış taksonlardır.”

Jeoloji ve hidrojeoloji uzmanı Dr. Tuğbanur Özen Balaban

Yıl sonunda tamamlanacak

Projenin 2022 sonunda tamamlanarak, raporlanması hedefleniyor. Rapordaki sonuçlara göre, bölgede fiziksel bir altyapı planlaması yapılacak, stratejik anlamda sürdürülebilir planlar tekrar gözden geçirilerek mevcut durum ortaya konacak.

Previous Article
Kıl keçilerinden elde ettikleri kopanisti, kelle ve deri tulum peynirini satarak, geçimlerini sağlayan köylüler, kurulan RES’ler yüzünden hayvanların sütünün azaldığını, gebe kalan keçilerin de daha sık düşük yaptığını anlatıyor. (Fotoğraf: Halil Fidan - Anadolu Ajansı)

Keçilerin zorlu yayla yolculuğu

Next Article

Denizde kalabalık çok ama denizcilik bilen yok